MEDYCYNA PRACY
MATEJKI 63A

DRUKI DO POBRANIA


PSYCHOTECHNIKA

MEDYCYNA SPORTOWA
SULECKIEGO 2E
RODO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Ustawy i Rozporządzenia

PRZEPISY DLA KIEROWCÓW

PRZEPISY DLA PRACOWNIKÓW
(W RAMACH MEDYCYNY PRACY)
UWAGA!!!
INFORMACJA DLA KIEROWCÓW KAT B

oraz operatorów i osób pracujących na wysokości

Zgodnie z wytycznymi Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy i oraz Krajowego Konsultanta Medycyny Pracy badania psychotechniczne mają obowiązek wykonać wszyscy pracownicy wykorzystujący samochód kat B. do celów zawodowych np. przedstawiciele handlowi, konsultanci, kierowcy przewożący materiały, sprzęt służący do pracy.
Do tej grupy należą również wszyscy pracownicy wykonujący prace wymagające pełnej sprawności psychofizycznej np. operatorzy wózków widłowych, operatorzy sprzętu budowlanego.

Obowiązek wysyłania na badania psychotechniczne należy do lekarzy ale także pracodawców zatrudniających osoby na poszczególnych stanowiskach pracy co wynika z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz.U. z 1996r. nr 69, poz. 332 ze zm.)
Załącznik nr 1 do powyĹźszego Rozporządzenia wskazuje prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej, są to według aktualnych wytycznych (luty 2012) Krajowego Konsultanta Medycyny Pracy m.in.:

 • Osoby używające samochodu jako narzędzia pracy, niepodlegające ustawie o transporcie drogowym
 • Operatorzy wózków jezdniowych podnośnikowych
 • Operatorzy urządzeń podnośnikowych z mechanizmem podnoszącym towary na wysokość powyżej 1.6 metra (układnic magazynowych, wysokiego składowania)
 • Operatorzy podnośników, ramp hydraulicznych na wysokości > 1.6 metra, żurawi, dźwigów
 • Operatorzy ciężkiego sprzętu drogowego, budowlanego, robót ziemnych (np. operatorzy koparek, spycharek, walców drogowych)

PRZEPISY DLA UBIEGAJĄCYCH SIĘ O BROŃ

 1. USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 września 2000 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.
 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 września 2003 roku w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
 4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 roku w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarcza albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
 5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. z 2011r. nr 251 poz. 1511)
 6. USTAWA z dnia 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych (Dz.U. z 2002 r. nr 12, poz. 110, z późn. zm.)
 7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 lutego 2002 roku w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego.
 8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 marca 2002 roku
 9. USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia.
 10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 czerwca 1998 roku w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji pracownika ochrony fizycznej i licencji pracownika zabezpieczenia technicznego.
 11. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej.