MEDYCYNA PRACY
MATEJKI 63A

DRUKI DO POBRANIA


PSYCHOTECHNIKA

MEDYCYNA SPORTOWA
SULECKIEGO 2E
RODO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Dla osób ubiegających się i posiadających pozwolenie na broń


Badania lekarskie i psychologiczne są wymagane dla:

  • osób posługujących się bronią (do ochrony osobistej, bojową, myśliwską, sportową, kolekcjonerską)
  • osób zatrudnionych przy obrocie, wytwarzaniu broni, materiałów wybuchowych lub technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
  • osób, które nabywają lub przechowują materiały wybuchowe
  • detektywów
  • inspektorów transportu drogowego
  • komorników, kuratorów i sędziów
  • kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Badanie psychologiczne obejmuje ocenę poziomu umysłowego, osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych, poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej.

Badanie ma na celu wykluczyć zaburzenia funkcjonowania psychologicznego.

Badanie psychologiczne to jeden z etapów do uzyskania pozwolenia na broń lub licencję.

Dbamy o komfort obsługi, miłą atmosferę i cenimy czas naszych pacjentów.

Badanie lekarza medycyny pracy z uprawnieniami dla osób ubiegających się o broń oraz badanie psychologiczne wykonywane są w naszej Poradni i po uprzedniej rejestracji mogą być zrealizowane podczas jednej wizyty.

ZOBACZ CENNIK