MEDYCYNA PRACY
MATEJKI 63A

DRUKI DO POBRANIA


PSYCHOTECHNIKA

MEDYCYNA SPORTOWA
SULECKIEGO 2E
RODO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Oferta dla szkół, stowarzyszeń i klubów sportowych

Decyzja o rozpoczęciu uprawiania sportu, powinna być poprzedzona odpowiednimi badaniami lekarskimi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego.

Z porady lekarza medycyny sportowej powinien skorzystać każdy, kto chce być aktywny fizycznie. Dlatego Toruńska Poradnia Sportowo-Lekarska eMED wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób uprawiających sport oferuje następujące usługi w ramach medycyny sportowej:

 • wstępne i okresowe badania lekarskie sportowców,
 • wydawanie orzeczeń,
 • kwalifikowanie do poszczególnych dyscyplin sportu,
 • kompleksowe badania diagnostyczne,
 • konsultacje specjalistyczne

1. BADANIA WSTĘPNE - obowiązują przed dopuszczeniem do udziału
w treningach i zajęciach sportowych i obejmują:

 • Badanie ogólnolekarskie (przez uprawnionego lekarza sportowego),
 • Badanie ortopedyczne (przez uprawnionego lekarza sportowego),
 • Pomiary antropometryczne,
 • Badania laboratoryjne
  • badania krwi (morfologia i OB),
  • badanie ogólne moczu,
 • Badanie EKG
 • Próba wysiłkowa (do decyzji uprawnionego lekarza sportowego)
 • Badanie okulistyczne
 • Badanie laryngologiczne
 • Konsultacja stomatologiczna
W zależności od uprawianej dyscypliny badania mogą być poszerzone o:
 • badanie neurologiczne i badanie EEG dla uprawiających:
  • boks,
  • kick boxing,
  • wschodnie sztuki walki,
  • nurkowanie.
 • badanie poziomu glukozy we krwi dla:
  • płetwonurków,
  • sportów motorowych.
 • badanie spirometryczne dla:
  • płetwonurków.
 • badanie RTG kręgosłupa (odcinek szyjny lub lędźwiowy) dla uprawiających:
  • judo,
  • zapasy,
  • podnoszenie ciężarów.

2.   BADANIA OKRESOWE - powtarzane co 6 miesięcy (schemat badań)

Częstotliwość powtarzania poszczególnych badań reguluje załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2009 r.

3. BADANIA KONTROLNE - związane z doznanym urazem i zachorowaniem, wydanie orzeczenia o zdolności do kontynuowania uprawiania danej dyscypliny

Do Poradni Medycyny Sportowej wymagane są:

 • legitymacja szkolna lub dowód tożsamości,
 • obecność rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku badań dzieci i nieletnich do 16-go roku życia,
 • wypełnienie ankiety z informacją o przebytych i aktualnych chorobach (pobierz ankietę).
UWAGA!
Nasza Poradnia w chwili obecnej nie ma umowy z NFZ
i wszystkie badania wykonywane są ODPŁATNIE.


ZOBACZ CENNIK

Badanie można przeprowadzać wyłącznie w gabinecie lekarskim.

Orzeczenie sportowo-lekarskie o uprawianiu określonego sportu może wydawać TYLKO lekarz o odpowiednich kwalifikacjach
(specjalista medycyny sportowej lub lekarz uprawniony z aktualnym certyfikatem PTMS).

Do lekarza medycyny sportowej obowiązuje wcześniejsza rejestracja.


Kontakt telefoniczny: (56) 6 200 200

Dbamy o komfort obsługi, miłą atmosferę i cenimy czas naszych pacjentów.