Dla pracowników

Na badanie profilaktyczne pracownicy są kierowani na podstawie skierowania (druk do pobrania).

Do badań profilaktycznych zalicza się:

  • badanie wstępne - przy rozpoczęciu pracy, zmianie stanowiska lub zakresu obowiązków,
  • badanie okresowe - cyklicznie, wykonywane przed zakończeniem ważności poprzedniego. średnio co 3 lata,
  • badania kontrolne - wykonywane po każdej dłuższej niż 30 dni przerwie w pracy, spowodowanej względami zdrowotnymi

Do badania proszę przygotować:

  • ważne skierowanie w dwóch egzemplarzach, wystawione przez pracodawcę,
  • dowód osobisty lub inny dokument z nr PESEL,
  • ewentualnie posiadane badania laboratoryjne lub orzeczenia od innych lekarzy specjalistów,

Dbamy o komfort obsługi, miłą atmosferę i cenimy czas naszych pacjentów.

Wszystkie badania wykonywane są w naszej Poradni i po uprzedniej rejestracji mogą być zrealizowane podczas jednej wizyty.

ZOBACZ CENNIK