MEDYCYNA PRACY
MATEJKI 63A

DRUKI DO POBRANIA


PSYCHOTECHNIKA

MEDYCYNA SPORTOWA
SULECKIEGO 2E
RODO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Dla pracowników

Na badanie profilaktyczne pracownicy są kierowani na podstawie skierowania (druk do pobrania).

Do badań profilaktycznych zalicza się:

  • badanie wstępne - przy rozpoczęciu pracy, zmianie stanowiska lub zakresu obowiązków,
  • badanie okresowe - cyklicznie, wykonywane przed zakończeniem ważności poprzedniego. średnio co 3 lata,
  • badania kontrolne - wykonywane po każdej dłuższej niż 30 dni przerwie w pracy, spowodowanej względami zdrowotnymi

Do badania proszę przygotować:

  • ważne skierowanie w dwóch egzemplarzach, wystawione przez pracodawcę,
  • dowód osobisty lub inny dokument z nr PESEL,
  • ewentualnie posiadane badania laboratoryjne lub orzeczenia od innych lekarzy specjalistów,

Dbamy o komfort obsługi, miłą atmosferę i cenimy czas naszych pacjentów.

Wszystkie badania wykonywane są w naszej Poradni i po uprzedniej rejestracji mogą być zrealizowane podczas jednej wizyty.

ZOBACZ CENNIK