MEDYCYNA PRACY
MATEJKI 63A

DRUKI DO POBRANIA


PSYCHOTECHNIKA

MEDYCYNA SPORTOWA
SULECKIEGO 2E
RODO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Oferta dla uczniów i studentów

Toruńska Poradnia Sportowo-Lekarska eMED przeprowadza badania kandydatów oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r.- Dz.U. z 1997 roku Nr 120 poz. 767 z późn. zm.Osoba zgłaszająca się na badania powinna posiadać skierowanie wydane przez szkołę ponadgimnazjalną lub wyższą, zawierające niezbędne informacje o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

ZOBACZ CENNIK