MEDYCYNA PRACY
MATEJKI 63A

DRUKI DO POBRANIA


PSYCHOTECHNIKA

MEDYCYNA SPORTOWA
SULECKIEGO 2E
BADANIA DIAGNOSTYCZNE SULECKIEGO 2E


RODO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Druki do pobrania

UWAGA! Uprzejmie prosimy:

1. nie wpisywać numeru i daty zawarcia umowy
2. wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do podpisania umowy
3. podpisać umowę na stronie 3 i umieścić parafki na stronach 1,2,4
4. przesłać skan podpisanej umowy na adres
    elmed@elmed-torun.pl
5. wydrukować umowę w 2 egzemplarzach i przesłać pocztą tradycyjną      na adres Poradni

UMOWA + CENNIK


SKIEROWANIE