Pozwolenie na broń / Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

Pozwolenie na broń / Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

Badania lekarskie i psychologiczne są wymagane dla:

  • osób posługujących się bronią (do ochrony osobistej, bojową, myśliwską, sportową, kolekcjonerską),
  • osób zatrudnionych przy obrocie, wytwarzaniu broni, materiałów wybuchowych lub technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
  • osób, które nabywają lub przechowują materiały wybuchowe,
  • detektywów,
  • inspektorów transportu drogowego,
  • komorników,
  • kuratorów i sędziów
  • kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Badanie psychologiczne obejmuje ocenę poziomu umysłowego, osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych, poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej.  Badanie ma na celu wykluczyć zaburzenia funkcjonowania psychologicznego.
Badanie psychologiczne to jeden z etapów do uzyskania pozwolenia na broń lub licencję.