Angiografia fluoresceinowa (AF)

Angiografia fluoresceinowa AF to badanie polegające na wykonaniu serii fotografii dna oka lub tęczówki
po dożylnym podaniu środka cieniującego -fluoresceiny. Badanie pozwala na uwidocznienie krążenia
w naczyniach siatkówki i pośrednio błony naczyniowej oraz umożliwia ocenę stanu nabłonka barwnikowego siatkówki i naczyń krwionośnych siatkówki, które nie są widoczne w trakcie wziernikowania dna oka. W prawidłowych warunkach naczynia siatkówki nie przepuszczają substancji krążących wraz z krwią, także fluoresceiny.

Angiografia ułatwia rozpoznanie choroby, mechanizm powstania, ocenia postęp choroby oraz pozwala dostosować metody leczenia.

 

– Cukrzycowe powikłania w narządzie wzroku – retinopatia cukrzycowa
Angiografia AF pozwala na ustalenie miejsca i rozległości obszaru, który powinien być poddany   laseroterapii oraz w monitorowaniu efektywności zabiegu fotokoagulacji.
– Obrzęk plamki, czyli centralnej części siatkówki
Angiografia AF pozwala rozpoznać mechanizm obrzęku i dostosować do tego odpowiednią metodę   leczenia.
– Zwyrodnienie plamki – w szczególności degeneracja związana z wiekiem (AMD)
Występuje w 2 formach – suchej zanikowej i wysiękowej.
Wysiękowa forma AMD jest wywołana patologicznym rozplemem drobnych naczyń krwionośnych.
Uwidocznienie obszaru neowaskularyzacji dzięki angiografii AF w połączeniu z wynikiem badania
OCT
 (Optyczna Koherentna Tomografia), pozwala na podjęcie decyzji o leczeniu substancjami,
które hamują wzrost nieprawidłowych naczyń, czyli iniekcjami anty-VEGF.
– Zakrzepy naczyń żylnych siatkówki
Ocena braku perfuzji i konieczności laseroterapii.
– Nowotwory dna oka, które posiadają własne nieprawidłowe unaczynienie
Angiografia AF umożliwia ich różnicowanie z innymi zapalnymi lub zwyrodnieniowymi zmianami   wewnątrzgałkowymi.

 

Podanie fluoresceiny może powodować przejściowe nudności, a nawet wymioty.
Należy zatem być przed badaniem na czczo, a przynajmniej kilka godzin po lekkim posiłku.
Bezwzględnie nie wolno spożywać posiłku 2 godziny przed badaniem.
Badanie wykonuje się przy źrenicach maksymalnie rozszerzonych kroplami, które przez około 4 godziny pogarszają widzenie i mogą powodować światłowstręt,
dlatego nie wolno w tym czasie kierować pojazdami mechanicznymi.

 

– uczulenie na fluoresceinę lub jod,
– ciąża lub karmienie piersią,
– ciężka niewydolność nerek, astma oskrzelowa (alergie powiązane z astmą oskrzelową),
– przebyty w ostatnim czasie udar niedokrwienny/krwotoczny mózgu, przebyty w ostatnim czasie zawał   serca(badanie możliwe do wykonania po upływie 3 miesięcy od w/w dysfunkcji),
– stan po zabiegu wszczepienia by-passów(badanie możliwe do wykonania po upływie 3 miesięcy od   w/w dysfunkcji),
– brak logicznego kontaktu z pacjentem/świadomej zgody na wykonanie badania

 

Pacjent siedzi przed aparatem z głową opartą nieruchomo na specjalnej podpórce. Po dożylnym podaniu pacjentowi środka kontrastowego (fluoresceiny), wykonuje się serię zdjęć dna oka, towarzyszą temu błyski światła.
Badanie, w zależności od jego celu, może trwać z przerwami od 30 do 60 min.
Po badaniu skóra, spojówki oka i śluzówki przybierają czasowo żółty odcień z powodu obecności barwnika w całym krwiobiegu. Fluoresceina wydala się z organizmu przez nerki, dlatego też przez
jedną dobę mocz jest żółto-zielonkawy, co nie powinno niepokoić badanego. Badanie może być powtarzane wielokrotnie w ciągu życia, a także wykonywane u pacjentów w każdym wieku.
U małych dzieci,ze względu na możliwość braku współpracy,badanie wykonuje się rzadko
Angiografia ułatwia rozpoznanie choroby, mechanizm powstania, ocenia postęp choroby oraz pozwala dostosować metody leczenia.

Badania są udokumentowane kompletem zdjęć fotograficznych oraz opisem wykonanym przez naszych specjalistów.

Angio-OCT

W niektórych przypadkach, głównie do oceny plamki żółtej, istnieje możliwość wykonania bezinwazyjnego badania angiografii, czyli bez potrzeby dożylnego podawania kontrastu(fluoresceiny). Badanie pozwala ocenić mikrokrążenie i strukturę naczyń krwionośnych siatkówki, jest całkowicie bezinwazyjne oraz bardzo bezpieczne i powtarzalne.

Badanie Angio-OCT polecane jest najczęściej przy schorzeniach oczu takich jak:

  • zwyrodnienia plamki żółtej (AMD),
  • torbielowaty obrzęk plamki jako powikłanie operacji zaćmy lub po zakrzepie naczyń siatkówki (CME)
  • cukrzycowy obrzęk plamki (DME)
  • chorioretinopatia surowicza (CRS)

W naszej Poradni badania wykonuje:

pielęgniarka dyplomowana  MARIA GOŁĘBIEWSKA