Psychotechnika

Psychotechnika

Obowiązkowe badania psychotechniczne przechodzą:

 • pracownicy transportu drogowego,
 • kierowcy pojazdów uprzywilejowanych,
 • operatorzy maszyn i wózków widłowych,
 • kierowcy skierowani przez policję (po wypadku, po przekroczeniu 24 punktów karnych, po alkoholu)
 • przedstawiciele handlowi oraz inni pracownicy prowadzący zawodowo samochód służbowy kat B,
 • osoby ubiegające się o pozwolenie na broń oraz kandydaci do policji,

Zgodnie z Art.39d.1.:
Kierowca wykonujący transport drogowy podlega badaniom psychotechnicznym przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Kierowcy wykonujący transport drogowy (w tym kierowcy taxi) podlegają badaniom psychologicznym (tzw. psychotestom dla kierowców):

 • w wieku do 60 lat – co 5 lat
 • w wieku od 60 lat – co 30 miesięcy

Metody badań psychotechnicznych 

W pracowni psychologicznej stosowane są następujące metody badań psychotechnicznych:

Służą do badania predyspozycji osobowościowych i temperamentalnych.

 

Służą do badania sprawności umysłowej, koncentracji i podzielności uwagi.

Sprawdzają funkcjonowanie wielu procesów myślowych oraz sprawność psychomotoryczną.

 1. MRK – Miernik Czasu Reakcji
  Badanie czasu reakcji prostej – ocena szybkości i równomierności reakcji psychofizycznej na bodźce. Badanie czasu reakcji złożonej – ocena szybkości reagowania na określone bodźce dźwiękowe i świetlne w sytuacji złożonej.
 2. Wirometr 
  Badanie umiejętności spostrzegania ruchu, oceny prędkości obiektów.
 3. Stereometr elektroniczny
  Badanie umiejętności widzenia przestrzennego, ocena odległości.
 4. Ciemnia kabinowa
  Badanie widzenia w mroku i wrażliwości na olśnienie.
 5. Aparat Piórkowskiego
  Badanie koncentracji uwagi oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.