Medycyna sportowa

Medycyna sportowa

Decyzja o rozpoczęciu uprawiania sportu, powinna być poprzedzona odpowiednimi badaniami lekarskimi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia.

Toruńska Poradnia Sportowo-Lekarska eMED wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób uprawiających sport oferuje następujące usługi w ramach medycyny sportowej: wstępne i okresowe badania lekarskie sportowców, wydawanie orzeczeń, konsultacje specjalistyczne.

Obowiązują przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach sportowych i obejmują:

 • Badanie ogólnolekarskie,
 • Badanie ortopedyczne,
 • Pomiary antropometryczne,
 • Badania laboratoryjne ( badania krwi – morfologia, OB, glukoza oraz badanie ogólne moczu)
 • Badanie EKG,
 • Badanie okulistyczne (według wskazań lekarza sportowego),
 • Konsultacja stomatologiczna.

W zależności od uprawianej dyscypliny badania mogą być poszerzone o:

 • badanie neurologiczne i badanie EEG dla uprawiających: boks, kick boxing, wschodnie sztuki walki, nurkowanie.
 • badanie spirometryczne dla płetwonurków.
 • badanie RTG kręgosłupa (odcinek szyjny lub lędźwiowy) dla uprawiających: judo, zapasy, podnoszenie ciężarów.

Powtarzane co 6 miesięcy.

Częstotliwość powtarzania poszczególnych badań reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 roku.

Związane z doznanym urazem i zachorowaniem, wydanie orzeczenia o zdolności do kontynuowania uprawiania danej dyscypliny.

Do Poradni Medycyny Sportowej wymagane są:

 • legitymacja szkolna lub dowód tożsamości,
 • obecność rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku badań dzieci i nieletnich do 16-go roku życia,
 • wypełnienie ankiety z informacją o przebytych i aktualnych chorobach (pobierz ankietę).
W naszej Poradni przyjmują:
 

Dr n. med. JAROSŁAW LESZNIEWSKI
Lekarz sportowy – certyfikat PTMS

Lek. med. JOANNA BILKIEWICZ-MORACZEWSKA
Lekarz sportowy – certyfikat PTMS