Kierowcy

Kierowcy
  • badania kierowców zawodowych wszystkich kategorii
  • badania dla kandydatów na kierowców (do prawa jazdy)
  • badania kierowców taxi, pojazdów uprzywilejowanych, pojazdów służbowych, instruktorów nauki jazdy
  • badania osób obsługujących wózki widłowe, koparki, koparko-ładowarki oraz inne maszyny i urządzenia


Badania kierowców wykonywane są przez lekarza uprawnionego do badania kierowców a zakres niezbędnych badań – psychotesty i badania specjalistyczne (okulista, laryngolog, neurolog) uzależniony jest od kategorii prawa jazdy oraz problemów zdrowotnych.

Do badania proszę przygotować:

  • dowód osobisty lub inny dokument z nr PESEL,
  • ewentualnie posiadane badania od innych lekarzy specjalistów,