Badania sanitarno-epidemiologiczne

Badania sanitarno-epidemiologiczne

Dawna książeczka sanitarno-epidemiologiczna, zwana „sanepidowską” została zastąpiona orzeczeniem lekarskim do celów sanitarno-epidemiologicznych.
Od 1 marca 2017 roku jedynym wiążącym dokumentem jest orzeczenie lekarskie wydane w formie zaświadczenia.

Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych dotyczy:

  • pracowników szpitali,
  • osób pracujących z dziećmi poniżej 7 roku życia,
  • osób pracujących przy dystrybucji i produkcji żywności, takich jak: pakowaczy żywności, sprzedawców w sklepach mięsnych i warzywnych, piekarniach, kucharzy, ich pomocników, barmanów, kelnerów i kelnerki.

Orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych potwierdza zdolność pracownika do wykonywania prac, z którymi wiąże się ryzyko przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia na inne osoby.

W celu uzyskania orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych konieczne jest:

  • wykonanie badań kału w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella/Shigella
  • wizyta u lekarza medycyny pracy ze skierowaniem od pracodawcy

Na podstawie wyników badań kału dla celów sanitarno-epidemiologicznych, lekarz medycyny pracy wydaje pracownikowi orzeczenie lekarskie:  o zdolności (lub czasowych / trwałych przeciwwskazaniach) do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.