Pracownicy

Pracownicy

Na badanie profilaktyczne pracownicy są kierowani na podstawie skierowania (druk do pobrania).

Do badań profilaktycznych zalicza się:badanie wstępne – przy rozpoczęciu pracy, zmianie stanowiska lub zakresu obowiązków,badanie okresowe – cyklicznie, wykonywane przed zakończeniem ważności poprzedniego. średnio co 3 lata,badania kontrolne – wykonywane po każdej dłuższej niż 30 dni przerwie w pracy, spowodowanej względami zdrowotnymi

Do badania proszę przygotować:

  • ważne skierowanie w dwóch egzemplarzach, wystawione przez pracodawcę,
  • dowód osobisty lub inny dokument z nr PESEL,
  • ewentualnie posiadane badania laboratoryjne lub orzeczenia od innych lekarzy specjalistów.