Studenci

Studenci

Poradnia Medycyny Pracy ELMED  przeprowadza badania studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie nauki narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r.- Dz.U. z 1997 roku Nr 120 poz. 767 z późn. zm.

Osoba zgłaszająca się na badania powinna posiadać skierowanie wydane przez uczelnie wyższą, zawierające niezbędne informacje o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.